top of page

טיפול הומאופתי מוצלח יכול לרפא מצבים של תפקוד לקוי בבלוטת התאירואיד! רוצים לקבל כלים כיצד ניתן לטפל

האם ידעתם שפעילות יתר של בלוטת התריס קשורה לצורך שלנו למהר, לחוויה שאני לא מספיק מהיר... מצבי חירום, תחרות, להספיק...

בסמינר נלמד על הקשר בין המצב הרגשי לבין פתולוגיות בבלוטת התריס, וכיצד הבנה זו יכולה לעזור לנו בהבנת המקרה ומציאת הרמדי.

נלמד מהם הסימנים המאפיינים והסמויים של עודף וחוסר תפקוד בבלוטת התריס, נדגיש את המיוחדות של כל מטופל, כדי להתאים לו את הרמדי המדויקת.

נסקור את הטיפולים הקונבנציונלים הניתנים כיום למטופלים ותופעות הלוואי שלהן.

נראה כיצד ניתן להימנע מהן, כיצד ניתן לטפל בהומאופתיה במקביל לתרופות ואיך לתמוך במטופל כאשר הוא מפסיק ליטול אותן עם השיפור במצבו.

ובחלק השני של היום, נהווה קבוצת תמיכה לדיונים על המקרים שלכם, רעיונות לפתרון ולניהול מקרה, שאלות אתיות ומקצועיות אחרות.

המפגש מתקיים בבית הלוי (ליד מכללת רופין),

ביום שלישי 5.12.17, בשעה 09:30-15:00

לפרטים והרשמה נא להתקשר לטלפון של האגודה 03-6094213

או כרמל קרתי 054-7955035.

Featured Posts

Recent Posts

Search By Tags

Follow Us

bottom of page