top of page

מי מחפש דרך עמוקה להבין את המקרה, לגלות פנים נוספים של המטופל ורוצה להתחדש?

שיטת מעגל התמות הינה דרך עבודה שהתפתחה משימוש בשיטת הרשקו. במהלך השימוש במודל של הרשקו קיבלתי תובנות נוספות וצורת שימוש אישית שנותנת תוצאות מעשיות. (כדי להשתמש בשיטה אין צורך בידע מוקדם או בתוכנת מחשב מיוחדת).

שימוש במודל מאפשר הבנה עמוקה של המקרה, מציאת רמדיס קטנות ושימוש מושכל ברפרטורי. בעזרת המודל אנחנו מוצאים ביחד את המוקדים של המקרה ובונים את דפוס התגובה/פעולה של האדם.

הבנת דפוסי הפעולה והתגובה של המטופל מאפשרת לנו להבין תהליכים בגוף ומאפשרת צפי ברור יותר של תהליכי המחלה וההחלמה של המטופל.

במפגש אקח מקרה חי, כך שתוכלו לעקוב אחר דרך התשאול המותאמת לעבודה עם מעגל התמות.

לאחר מכן נעבוד על המקרה ביחד: חלוקה לתמות-דפוסים, רפרטוריזציה, DD בין רמדיס. ומה הפוטנצים המותאמים למקרה.

כמו תמיד נשאיר זמן לעבוד על המקרים שלכם: שאלות אתיות, שאלות לגבי ניהול מקרה ומקרים תקועים.

ניפגש למפגש רביעי בתוכנית השנתית בשיתוף עם האגודה.

יום שלישי 26.12.17, 9:30 עד 15:00. בבית הלוי (ליד מכללת רופין).

לפרטים והרשמה:

עינת במשרד האגודה 03-6094213

כרמל קרתי 054-7955035

Featured Posts

Recent Posts

Search By Tags

Follow Us

bottom of page