top of page

סדנאות לפתרון מקרים בשיטת המעגל

 

מודל מעגל הטמות- הבנה ושימוש

 

שיטת מעגל הטמות הינה דרך עבודה שהתפתחה משימוש בשיטת הרשקו. במהלך השימוש במודל של הרשקו קיבלתי תובנות נוספות וצורת שימוש אישית שנותנת תוצאות מעשיות.
(כדי להשתמש בשיטה אין צורך בידע מוקדם או בתוכנת מחשב מיוחדת).

שימוש במודל מאפשר הבנה עמוקה של המקרה, מציאת רמדיס קטנות ושימוש מושכל ברפרטורי. בעזרת המודל אנחנו מוצאים ביחד את המוקדים של המקרה ובונים את דפוס התגובה/פעולה של האדם.

 

הבנת דפוסי הפעולה והתגובה של המטופל מאפשרת לנו להבין תהליכים בגוף ומאפשרת צפי ברור יותר של תהליכי המחלה וההחלמה של המטופל.

בעזרת מודל המעגל נלמד ונבין רמדי בדרך נוספת.

בסדנא נתרגל את השיטה בעזרת מקרי נייר.

אתם מוזמנים להביא מקרי נייר שלכם - בעזרת המודל נוכל לתת הסתכלות רחבה ומעמיקה יותר על המקרה, מה שיאפשר מציאת רמדי מתאימה.

                 .

בהמשך נוכל ליצור קבוצת עבודה בהם תשתמשו בשיטת המעגל במקרי נייר שלכם כדי לתרגל ולהעמיק את היידע.

 

 מתי

4 מפגשים שבועיים,  בשעות 10:00 עד 14:00

 

איפה

במרכז.

 

תשלום

 800 ₪ לסדרת המפגשים,  בוגרות סגולה 720 ₪

 

 

bottom of page